Het Juiste Loket

Voor informatie, advies en ondersteuning vanuit de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet langdurige zorg en/of de Zorgverzekeringswet.

AGB codes

AGB-codes van zorgaanbieders

CAK

Informatie o.a. over de ouderbijdrage  

Jeugdwet

Tekst van de jeugdwet

NJI 

Nederlands Jeugd Instituut

SVB

Informatie over SVB en jeugdwet

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Voor de Jeugd 

Voor de Jeugd

VNG berichtenapp handleiding 

 Certificering JB/JR