Beëindiging DBC-bekostiging

 

Per 1 januari 2018 wordt de DBC-bekostiging in de J-GGZ beëindigd. Tussen medio april en eind mei heeft een werkgroep bestaande uit jeugdhulpaanbieders J-GGZ en gemeenten (zowel vanuit beleid, toegang als inkoop) gesproken over de meest wenselijke uitvoeringsvariant(en) ter vervanging van de DBC-systematiek. De werkgroep heeft geadviseerd voor alle vormen van J-GGZ over te gaan op de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant. Naast de administratieve wijziging, is er ook stil gestaan bij de kwaliteitseisen uit de NZa en de waarde hiervan voor de jeugdhulp.  Ook hierover is een advies gegeven, namelijk om een aantal elementen vooralsnog te behouden, waaronder het hoofdbehandelaarschap. Dit in afwachting van de verdere ontwikkeling van de uitwerking van de kwaliteit onder de Jeugdwet.

 

Op 30 juni heeft het bestuur van de inkooporganisatie besloten deze adviezen over te nemen. Ondertussen is gestart met de voorbereiding van de uitwerking. Deze uitwerking bevat: definiëren van nieuwe productcodes met daarbij behorende tarieven, opstellen van een addendum bij de overeenkomst en het opstellen van het implementatieplan. De implementatie zal samenlopen met de digitalisering van het berichtenverkeer.

 

 Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de projectleider Cora Schout, 06-10005914, cora.schout@inkoopjeugdhulpzeeland.nl

Verslagen:

Samenvatting bijeenkomst 19-04-2017

Samenvatting bijeenkomst 17-05-2017

Samenvatting advies kwaliteit 24-05-2017

Samenvatting bijeenkomst 31-05-2017